Sopimusehdot

1.Suoraveloitus sopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka voidaan irtisanoa milloin tahansa 1 kk irtisanomisajalla. Sopimuksen peruskausi on 12 kuukautta. Alle 18 vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

2.Tietyissä tapauksissa sopimuksen voi keskeyttää määräajaksi. Esimerkiksi työttömyyden, pitkäaikaisen sairauden( yli 2kk), raskauden, armeijan vuoksi. Tällöin peritään keskeytymismaksu joka on 15 euroa riippumatta keskeytysajan pituudesta (keskeytyksen maksimipituus on 12 kk). Keskeytysaika ei vähennä sopimuksen peruskautta. Em. keskeytystapauksissa on esitettävä kirjallinen todiste.

Suoraveloitussopimuksen voi myös irtisanoa milloin tahansa kesken 12 kuukauden peruskauden 1 kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin peritään takaisin suoraveloitus sopimuksen keston ajalta 30 päivän kuukausikortin ja suoraveloitusmaksun välinen erotus. Myös suoraveloitussopimuksen pohjalta saadut etuudet peritään takaisin. Suoraveloituksen voi jäädyttää yhden kalenterikuukauden ajaksi/ vuosi (esim. kesällä). Mikäli toinen kuukausi vuoden aikana jäisi käyttämättä, kuukausihinta veloitetaan mutta voit korvaukseksi saada yhden kerran vuoden aikana yhden tunnin hieronnan kuukausihintaa vastaan.

3. Suoraveloitussopimus jatkuu peruskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, 1 kuukauden irtisanomisajalla ko ajankohdan hinnaston mukaisin hinnoin. Mikäli suoraveloitussopimus halutaan päättää heti 12 kuukauden jälkeen on se peruttava viimeistään 1 kk ennen peruskauden päättymistä.

4.Suoraveloitussopimuksen ajalta maksetaan hinnaston mukaiset maksut. Mahdolliset hintamuutokset ilmoitetaan asiakkaille 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista. Mahdollinen hinnankorotus astuu voimaan ensimmäisen 12 kuukauden peruskauden jälkeen.

5.Kaikissa irtisanoutumis- ja keskeytystapauksissa asiakas varaa vastaanotosta ajan tarvittavien kaavakkeiden allekirjoittamista varten. Asiakas tulee tapaamiseen sovittuna ajankohtana ja varaa mukaansa kohdassa 1 mainitun kirjallisen todisteen. Irtisanoutuminen ja keskeytyminen astuu voimaan kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu sekä kulunvalvontaan on tehty tarvittavat muutokset.

6.Suoraveloitussopimus on henkilökohtainen ja oikeuttaa asiakasta käyttämään omaa sormenpäätunnistettaan vastaan kaikkia 3 ja 5 kerroksen ohjattuja tunteja, paitsi fysioterapia ja yritystunteja. Asiakkaalla on vapaa käyttöoikeus kuntosalilla salin aukioloaikoina. Mahdolliset kurssit eivät sisälly suoraveloitukseen.

7.Maksujen viivästyessä on liikuntasali 35Plussalla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli maksu joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksista huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut , voidaan sopimus irtisanoa kirjallisesti välittömin seurauksin, katso kohta 2.

8. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat liikuntasali 35Plus ja yksityishenkilö. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas itse vastuussa maksusuorituksesta.

9. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä asiakassopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Liikuntasali 35Plus toimittaa automaattisesti ennakkoilmoituksen 12 kuukauden välein. Pyynnöstä asiakkaalla on mahdollisuus saada ennakkoilmoitus ennen jokaista suoraveloitusta ( Kustannukset tästä maksaa asiakas itse). Asiakas voi pyytää liikuntasali 35Plussalta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät.

10. Klubilaisten on käytettävä heille kuukausittain kuuluvat hieronnat ja personal trainer –ohjaukset aina kyseisen kuukauden aikana. Personal trainer –ohjaukset tapahtuvat Liikuntasali 35Plussan tiloissa, muualle lähdettäessä asiakas on velvollinen korvaamaan käytetyn ajan siirtymisineen.

11.Liikuntasali 35Plus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan vähintään 2kk etukäteen. Mikäli asiakas katsoo että hänen etunsa ovat olennaisesti huonontuneet, hän voi irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kk irtisanomisajalla, siitä kun muutoksista on ilmoitettu ilmoitustaululla tai muuten paikassa, jossa muutoksista koskevia asioita tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimustaan kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.